Teknikk

Engineering

Våre rådgivere har en unik kompetanse og erfaring fra tekniske systemer innen rullende materiell og signalsystemer.

Our consultants have a unique competence and experience from technical systems within rolling stock and signalling systems.

Foto: RailAdvice

Våre tjenester innen 

Teknikk

Our services include

 • Rullende materiell, som tog, trikk, t-bane og arbeidsmaskiner
 • Signal
 • Systemspesialister
 • Teknisk dokumentasjon    
 • Tekniske havariutredninger
 • Rolling stock, such as trains, trams, metros and working machines
 • Signal
 • System specialists
 • Technical documentation
 • Technical accident investigations

Vi kjenner hvilke tekniske løsninger som finnes på markedet og kan gi råd om valg av løsning. Våre systemeksperter kan bistå med;

 • spesifisering av tekniske systemer
 • utredninger av tekniske utfordringer
 • opplæring
 • uavhengige tekniske evalueringer
 • verifisering av tekniske løsninger
 • utarbeide teknisk dokumentasjon

Den norske jernbanebransjen er vår hjemmebane og vi har meget god kunnskap til eksisterende systemer og forventninger til nye systemer.

We have a unique competence and experience from technical systems in rolling stock and signalling systems.

Our system experts can assist with:

 • specification of technical systems
 • investigation of technical challenges
 • training
 • independent technical evaluations
 • verification of technical solutions
 • prepare technical documentation

We know the technical solutions are available on the market and can advise choosing a solution. The Norwegian railway industry is our home ground, and we have high expertise of existing systems and expectations for new systems.

Noen av våre rådgivere innen 

Teknikk

Our advisors for 

Engineering

Erlend Rehn

 • Rullende materiell
 • Kravspesifikasjoner
 • Anskaffelser og kontrakt
 • Teknisk prosjektledelse
 • Rolling stock
 • Technical specifications
 • Procurement and contracts
 • Technical project management

Ingmar Hemsen

 • Gule maskiner
 • Rullende materiell
 • Tillatelsesprosesser SJT
 • RAMS
 • Maintenance machines
 • Rolling stock
 • Approval processes, Norwegian Railway authorities
 • RAMS

Ingvar Fleten

 • Rullende materiell
 • Anskaffelser og kontrakt
 • Prosjektledelse
 • CBTC
 • Rolling stock
 • Procurement and contract
 • Project management
 • CBTC

Henning Brustad

 • Spesialist bremser og boggi
 • Test og inspeksjoner
 • Vedlikehold
 • Måleteknikk
 • Specialist breaks and bogie
 • Tests and inspections
 • Vehicle maintenance
 • Measuring technology

Lars Bengtsson

 • Rullende materiell
 • Vedlikeholdsoptimering
 • RAM
 • Verkstedsfasiliteter
 • Rolling stock
 • Vehicle maintenance
 • RAM
 • Workshop facilities

Ole Johansen

 • Rullende materiell
 • Teknisk dokumentasjon og dokumentkontroll
 • RAM
 • Prosjektledelse
 • Rolling stock
 • Technical documentation and document control
 • RAM
 • Project management

Karin Johansson

 • Rullende materiell
 • Prosjektledelse
 • Anskaffelser og kontrakt
 • Organisasjon og ledelse
 • Rolling stock
 • Management
 • Rail strategies
 • Organization and management

Marcus Marstrander

 • Anskaffelse rullende materiell
 • Mekanikk
 • Boggi og bremser
 • Kravspesifikasjon og myndighetskrav
 • Procurement Rolling stock
 • Technics
 • Bogies and brakes
 • Requirement specification and regulatory requirements

Atif Salman Saleem

 • Rullende materiell
 • ERTMS onboard
 • Elektronikk
 • Vedlikehold
 • Rolling stock
 • ERTMS onboard
 • Electrical systems
 • Maintenance