Jobbe hos oss?

Jobbe hos oss?

Careers

Vi ansetter stadig dyktige rådgivere som har et brennende engasjement for jernbane, t-bane og trikk, og som ønsker å påvirke fremtidens jernbane. Vi har plass til flere rådgivere - er du vår neste kollega?

We are continually recruiting both junior and experienced professionals with a strong commitment to railway, metro, and tram, and who wants to bring the railway industry into the future. There are room for more colleges – are you next?

Vår nyeste stillingsannonse på Finn.no finner du her.

RailAdvice er et rådgivningsselskap med de mest erfarne jernbanekonsulentene, med et stort kontaktnett og med de beste betingelsene i bransjen. Vi har mange spennende oppdrag innen jernbane, t-bane og trikk. Vi «oser» jernbane, og har en genuin interesse for jernbanebransjen, kollektivtrafikk og miljøet.

Hvorfor jobbe hos oss? 

RailAdvice er et spennende selskap i vekst, hvor du har mulighet til å påvirke jernbanens, selskapets og din egen fremtid. Vi har på kort tid opparbeidet et godt renommé i bransjen og jobber i dag med mange av de mest spennende og fremtidsriktige prosjektene innenfor jernbane, t-bane og trikk. 

Vi er utrolig stolte av hverandre og alle de spennende prosjektene vi jobber med. Våre kunder skal få den beste rådgivningen og derfor er kompetanseutvikling og erfaringsutveksling viktig for oss. Vi er et helnorsk selskap, eiet av fire aktive ansatte og har korte beslutningsveier. Fremtiden? Ja, den bestemmer vi sammen! 

Vi deler

Det spiller ingen rolle om du kommer rett fra universitetet eller har 20 års erfaring – samtlige ansatte tar del i selskapets overskuddsdelings-program.

Vi har det gøy

Har man det gøy på jobb og trives, gjør man en bedre jobb! I RailAdvice har vi ofte sosiale sammenkomster. Vi er en herlig og morsom gjeng som har det gøy sammen. Den årlige studieturen til inn- eller utland er muligens årets største begivenhet, hvor interessen for bransjen virkelig blir tydelig. På disse turene kombinerer vi spennende faglige temaer med hyggelige sosiale aktiviteter. Vårt kontorlokale er plassert sentralt på Stortorvet i Oslo og er i tillegg til et effektivt kontor, også en perfekt lokasjon for sosiale tilstelninger.

Hvem er du? 

Du er selvstendig, initiativrik, kompetent og løsningsorientert. Du er utdannet ingeniør/sivilingeniør og kjenner allerede godt til jernbanesektoren. Din kjernekompetanse er innenfor en eller flere av disse områdene; 

  • Skinnegående rullende materiell 
  • Signalanlegg som for eksempel CBTC og ERTMS
  • RAMS
  • Prosjektledelse, anskaffelser og kontrakt innen jernbane

Synes du dette høres spennende ut? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat! 

Foto: Alex Asensi

Our latest job advertisement on finn.no can be found here.

RailAdvice is a consulting company with highly experienced railways experts, a vast and varied contact network, and with great benefits. We perform exciting and diverse assignments within the industry. Our consultants are deeply engaged and keeps updated on the industry, with a constant focus on the environment.

Why work with us?

RailAdvice is an emerging company, where you will have the opportunity to impact and shape the industry, the company and your own career. During the short time span since start up, we have built a good and solid reputation in the market and today we are part of many of the most exciting and future oriented projects.

We take enormous pride in each other’s competence and our assignments. Our customers deserve the very best advice, and therefore we focus strongly on competence development and continuously internal exchange of experience. RailAdvice is an all-Norwegian company, owned and founded by four people who are actively working in the company. This leads to short decision paths and passion for the company. The future – we will decide it together.

We share

There is no difference if you are newly educated or bring a long time work experience – all employees take part in the company’s program for profit sharing.

We have fun

If you enjoy your time working, you will thrive and perform better. In RailAdvice, the social part of being colleges is important, and there are often opportunities for social get-togethers. By gathering open, social and fun people, RailAdvice is a great place to work, and have fun. The annual field trip, domestic or abroad, is the main event of the year, where the interest of the industry really becomes clear. On these trips, we combine exciting professional topics with pleasant social activities. Our office centrally located at Stortorvet in Oslo is, in addition to an efficient office, is also a perfect location for social events.

Who are you?

We are looking for people who are independent and take initiative. People who are competent and seeks solutions. We think you might have a degree in engineering or a M.Sc. and are most likely already know well the railway industry. Your core competence and interests lie in one or more of the areas below:

  • Rolling stock
  • Signalling systems such as CBTC and ERTMS
  • RAMS
  • Project management and public procurement within railways

Do you think this sounds exciting? Contact us for a non-committal chat!

Foto: Alex Asensi