Om RailAdvice

Om RailAdvice

About us

RailAdvice AS er et uavhengig privateid selskap som ble etablert i mars 2020, og er på kort tid blitt et av Norges foretrukne rådgivningsselskap innen jernbanebransjen. Vi tilbyr rådgivertjenester innen skinnegående transport til offentlige og private kunder, i både inn- og utland.

RailAdvice AS is an independent privately owned company that was established in March 2020 and has in a short time become one of Norway's preferred consulting companies in the railway industry. We offer advisory services in rail transport to public and private customers, both at domestic and abroad.

Vår ambisjon er å skape et sterkt faglig miljø innen jernbanesektoren som tilbyr en unik kompetanse til våre kunder.

I RailAdvice har vi til sammen nesten 400 års erfaring innen jernbanebransjen. Våre rådgivere bistår våre kunder med små og store prosjekter. Vi i RailAdvice jobber med flere av Norges mest spennende, prestisjefylte og krevende jernbaneprosjekter.

Vi er kvalifisert som leverandør i Trans Q.

Vårt kontorlokale er plassert sentralt på Stortorvet i Oslo og er i tillegg til et effektivt kontor, også en perfekt lokasjon for sosiale tilstelninger. 

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat om hvordan vi kan løse dine utfordringer.

Bilde av to mennesker på to små møterom
Foto: Alex Asensi

Our ambition is to create a strong professional environment within railways that offers a unique set competence to our customers.

At RailAdvice we have a total of almost 400 years combined of experience in the railway industry. Our advisors assist our customers in small and large projects. At RailAdvice we work with some of Norway’s most exciting, prestigious and demanding railway projects.

We are qualified as a supplier in Trans Q.

Our office centrally located at Stortorvet in Oslo is, in addition to an efficient office, also a perfect location for social events.

Feel free to contact us for a non-committal chat about how we can help you to solve your challenges.

Foto: Alex Asensi