Prosjekt og anskaffelser

Project and procurement

Vi har lang erfaring og kan bistå med anskaffelse og prosjektgjennomføring av jernbaneprosjekter i alle størrelser.

We have extensive experience and can assist with the procurement and project implementation of railway projects of all sizes.

Foto: RailAdvice

Vi kan bistå med anskaffelse og prosjektgjennomføring av jernbaneprosjekter. Vi har lang erfaring innen:

 • tekniske spesifikasjoner
 • utarbeide forespørsler
 • evalueringsmatriser
 • evaluering av tilbud
 • kontraktsinngåelse
 • oppfølging av leverandører
 • design gjennomgangsprosesser
 • inspeksjoner, akseptansetester (FAI, FAT) og typetester
 • endringshåndtering
 • garantier

Vi har bistått kunder ved store anskaffelser av rullende materiell, skinnegående arbeidsmaskiner, signalsystemer og annen jernbaneteknisk infrastruktur.

We can assist with the procurement and project implementation of railway projects. We have extensive experience in:

 • technical specifications
 • prepare tender competitions
 • evaluation matrices
 • evaluation of tenders
 • conclusion of contract
 • follow-up of suppliers
 • design review processes
 • inspections, acceptance tests (FAI, FAT) and type tests
 • change management
 • warranties

We have assisted customers in large procurements of rolling stock, rail-based maintenance machines, signalling systems and other railway technical infrastructure.

Noen av våre rådgivere innen 

Prosjekt og anskaffelser

Our advisors for 

Project and procurement

Karin Johansson

 • Rullende materiell
 • Prosjektledelse
 • Anskaffelser og kontrakt
 • Organisasjon og ledelse
 • Rolling stock
 • Management
 • Rail strategies
 • Organization and management

Ingvar Fleten

 • Rullende materiell
 • Anskaffelser og kontrakt
 • Prosjektledelse
 • CBTC
 • Rolling stock
 • Procurement and contract
 • Project management
 • CBTC

Erlend Rehn

 • Rullende materiell
 • Kravspesifikasjoner
 • Anskaffelser og kontrakt
 • Teknisk prosjektledelse
 • Rolling stock
 • Technical specifications
 • Procurement and contracts
 • Technical project management

Lars Bengtsson

 • Rullende materiell
 • Vedlikeholdsoptimering
 • RAM
 • Verkstedsfasiliteter
 • Rolling stock
 • Vehicle maintenance
 • RAM
 • Workshop facilities

Lars Mortvedt

 • Signalsystemer
 • Prosjektledelse
 • Vedlikehold
 • Kravspesifikasjoner
 • Signalling systems
 • Project management
 • Systems engineering
 • Requirement specifications

Trude Stokke

 • Kravverktøy og kravspesifikasjon
 • Kvalitetsystem
 • RAMS
 • Prosjektledelse
 • Requirements tool and requirement specification
 • Quality systems
 • RAMS
 • Project management

Tor-Egil Barsøe

 • Personalledelse
 • Prosjektledelse
 • Signalanlegg
 • Kvalitetstyring
 • Human relations management
 • Project management
 • Signalling systems
 • Quality systems

Ole Johansen

 • Rullende materiell
 • Teknisk dokumentasjon og dokumentkontroll
 • RAM
 • Prosjektledelse
 • Rolling stock
 • Technical documentation and document control
 • RAM
 • Project management

Marcus Marstrander

 • Anskaffelse rullende materiell
 • Mekanikk
 • Boggi og bremser
 • Kravspesifikasjon og myndighetskrav
 • Procurement Rolling stock
 • Technics
 • Bogies and brakes
 • Requirement specification and regulatory requirements