Trude Stokke

 • Kravverktøy og kravspesifikasjon
 • Prosjektledelse 
 • Systems Engineering 
 • Signalsystemer

Trude har en bachelor i elektronikk fra Høgskolen i Bergen. Hun jobbet tidligere som prosjektingeniør i Nemko, hvor hun opparbeidet seg erfaring med internasjonale standarder, testing og sertifisering av elektriske produkter.

Trude har jobbet spesielt mye med kravhåndtering og kravspesifikasjon i forbindelse med anskaffelse av nytt signalsystem i Sporveien. Hun var også med å utvikle nye prosesser innen kravhåndtering og hadde en sentral rolle i arbeidet med kravverktøyet. Videre har hun jobbet med kvalitetssikring og dokument- og endringshåndtering. Trude har deltatt på flere kurs i Systems Engineering, og har brukt dette mye i jobben som kravkoordinator.

Trude er utadvendt, positiv og pålitelig, og trivelig å jobbe med.

Trude Stokke

 • Requirements tool and requirement specification
 • Project management
 • Systems engineering 
 • Signalling systems

Trude has a bachelor’s degree in Electronics engineering from the University of Bergen.

She has especially worked as a project engineer in Nemko, where she gained experience with international standards, testing and certification of electrical products. Trude has worked a lot with requirement management and requirement specification in the project New Signalling System at Sporveien. She took part in developing new processes in requirement management and was a key person in the work with the requirement tool. In addition, she also worked with quality assurance and document- and change management. Trude has participated several courses in Systems Engineering, which has been very relevant for her job as a requirement coordinator.

Trude is outgoing, positive and reliable, and a pleasant colleague.

Karin Johansson

 • Rullende materiell
 • Prosjektledelse
 • Anskaffelser og kontrakt
 • Organisasjon og ledelse
 • Rolling stock
 • Management
 • Rail strategies
 • Organization and management

Ingvar Fleten

 • Rullende materiell
 • Anskaffelser og kontrakt
 • Prosjektledelse
 • CBTC
 • Rolling stock
 • Procurement and contract
 • Project management
 • CBTC

Ingmar Hemsen

 • Gule maskiner
 • Rullende materiell
 • Tillatelsesprosesser SJT
 • RAMS
 • Maintenance machines
 • Rolling stock
 • Approval processes, Norwegian Railway authorities
 • RAMS

Erlend Rehn

 • Rullende materiell
 • Kravspesifikasjoner
 • Anskaffelser og kontrakt
 • Teknisk prosjektledelse
 • Rolling stock
 • Technical specifications
 • Procurement and contracts
 • Technical project management

Christina Bjerke Lødding

 • HR
 • Rekruttering
 • Administrasjon
 • Økonomi
 • Human resources
 • Recruitment
 • Administration
 • Finance

Lars Mortvedt

 • Signalsystemer
 • Prosjektledelse
 • Vedlikehold
 • Kravspesifikasjoner
 • Signalling systems
 • Project management
 • Systems engineering
 • Requirement specifications

Lars Bengtsson

 • Rullende materiell
 • Vedlikeholdsoptimering
 • RAM
 • Verkstedsfasiliteter
 • Rolling stock
 • Vehicle maintenance
 • RAM
 • Workshop facilities

Eirik Wærn Bratland

 • Konkurranseutsetting
 • Anskaffelser og kontrakt
 • Rullende materiell
 • Prosjekt ledelse
 • Competetive tendering
 • Procurement and contract
 • Rolling stock
 • Project management

Fredrik Schumann

 • Sikkerhet
 • RAMS
 • Signalsystemer
 • Jernbaneinfrastruktur
 • Safety
 • RAMS
 • Signalling systems
 • Railway infrastructure

Dimitri Halseide

 • RAMS
 • Kvalitetssystemer
 • Signalsystemer
 • LCC
 • RAMS
 • Quality systems
 • Signalling systems
 • LCC

Ali Reza Rogha

 • RAMS
 • Signalsystemer
 • Rullende materiell
 • Vedlikehold
 • RAMS
 • Signalling systems
 • Rolling stock
 • Vehicle maintenance

Ole Johansen

 • Rullende materiell
 • Teknisk dokumentasjon og dokumentkontroll
 • RAM
 • Prosjektledelse
 • Rolling stock
 • Technical documentation and document control
 • RAM
 • Project management

Lars Berggren

 • RAMS
 • Signalsystemer, CBTC
 • Kravhåndtering og sikkerhetsstyring
 • Prosjektledelse
 • RAMS
 • Signalling Systems, CBTC
 • Requirement- and safety management
 • Project management

Tom Christian Arnulf

 • RAMS
 • Prosjektledelse
 • Signalsystemer
 • Jernbane-infrastruktur
 • RAMS
 • Project management
 • Signalling systems
 • Railway infrastructure

Terje Sandhalla

 • Sikkerhetsledelse
 • Beredskap
 • Kvalitetssystem
 • Godkjenninglisens og sikkerhetssertifikat 
 • Safety management 
 • Emergency preparedness 
 • Quality systems 
 • Approval licencesand safety certificate

Olav Johannes Deelstra

 • RAMS
 • Kvalitet
 • Jernbaneteknikk
 • Signalanlegg
 • RAMS
 • Quality
 • Railway technique
 • Signalling systems

Henning Brustad

 • Spesialist bremser og boggi
 • Test og inspeksjoner
 • Vedlikehold
 • Måleteknikk
 • Specialist breaks and bogie
 • Tests and inspections
 • Vehicle maintenance
 • Measuring technology

Ylva Olsson Furu

 • Prosjektledelse
 • Kontraktsstyring
 • Rullende materiell

 • Project management
 • Contract management
 • Rolling stock

Robin Reiten

 • RAMS
 • Sikkerhet
 • Jernbaneteknikk
 • Spor
 • RAMS
 • Quality
 • Railway Technology
 • Track super- and substructure