20.10.2023

RailEvent 2023 – et vellykket fagseminar

Fagseminaret RailEvent gikk av stabelen i september og ble en vellykket begivenhet. Vårt flotte kontor på Stortorvet var vertskap for omtrent 50 gjester denne hyggelige ettermiddagen.

10.20.23

RailEvent 2023 – a successful seminar

Our seminar RailEvent took place in September and was a successful event. Our nice office at Stortorvet hosted around 50 guests on this pleasant afternoon.

Carl-Petter Jonsson, Flytoget

Under seminaret ble deltakerne presentert for verdifull innsikt og erfaringer fra jernbanebransjen. Dette inkluderte anskaffelsesprosessen for nye Flytog, håndtering av sikkerhetsutfordringer knyttet til implementeringen av CBTC-system i Melbourne, samt fremtidsplaner for togtrafikken på Østlandet.

Avslutningsvis fikk deltakerne muligheten til å mingle og delta i faglige samtaler med våre engasjerende foredragsholdere og andre jernbanevenner.

Margareth Nordby-Kringli, Vy

Vi ønsker å takke alle som deltok, og gi en spesiell takk til våre dyktige foredragsholdere: Prosjektsjef Carl-Petter Jonsson fra Flytoget, Seniorkonsulent Lars Berggren fra RailAdvice, og Regiondirektør Tog Øst, Margareth Nordby-Kringli fra Vy.

Carl-Petter Jonsson, Flytoget

During the seminar, participants were presented with valuable insights and experiences from the railway industry. This included the procurement process for new Airport Express trains, addressing safety challenges related to the implementation of CBTC systems in Melbourne, as well as future plans Vy and the region around Oslo (Østlandet).

In conclusion, attendees had the opportunity to network and engage in professional discussions with our engaging speakers and other railway enthusiasts.

Margareth Nordby-Kringli, Vy

We would like to thank all those who participated and give a special thanks to our speakers: Project Manager Carl-Petter Jonsson from Flytoget (Airport Express), Senior Consultant Lars Berggren from RailAdvice, and Regional Director of Tog Øst, Margareth Nordby-Kringli from Vy.

Flere nyheter

More news