Robin Reiten

 • RAMS
 • Sikkerhet
 • Jernbaneteknikk
 • Spor

Robin har lang erfaring fra flere forskjellige jernbaneprosjekter der han har arbeidet med RAMS og sikkerhetsledelse i utbyggingsprosjekter. Han har også erfaring som prosjektingeniør, prosjekteringsleder og prosjektleder for flere prosjekter på Sporveien og Bane NOR.

Robin har også erfaring som sporingeniør hos Bane NOR hvor han fungerte som teknisk støtte / rådgiver innen drift, vedlikehold og fornyelse av spor. Han har arbeidet med tillatelsesprosesser SJT og kjenner jernbanelovgivningen godt.

Robins tekniske kunnskaper som sporingeniør og erfaring fra Bane NOR i kombinasjon med hans RAMS erfaring gjør Robin til en unik RAMS-rådgiver innen infrastruktur. Robin er B SC ingeniørfag bygg og har i tillegg Nordisk baneingeniør utdanning, Jernbaneteknikk, risikoanalyser NTNU Videre og flere andre relevante kurs.

Robin er en meget god teamspiller og hyggelig person. Han er nøyaktig, strukturert og har stor arbeidskapasitet.

Robin Reiten

 • RAMS
 • Quality
 • Railway Technology
 • Track super- and substructure

Robin has wide experience from several railway and metro projects, where he has provided RAMS and safety management in railroad construction projects. He also has experience as project engineer, engineering manager and project manager from several projects at Sporveien and Bane NOR.

Robin also has experience as track engineer at Bane NOR, working with technical support and advisor for operations, maintenance and track renewal projects. He has experience with approval processes towards SJT and has good knowledge with Norwegian railway legislation. Robin’s technical skills from his time as track engineer at Bane NOR, combined with his RAMS experience, make him a unique railway infrastructure RAMS advisor.

Robin has a BSc Construction Engineering degree, and in addition education as Nordic track engineer and training courses in railway technology, risk analysis (NTNU videre) and other relevant training.

Robin works very well in teams and is a very likeable person. He is accurate, structured and has solid working capacity.

Karin Johansson

 • Rullende materiell
 • Prosjektledelse
 • Anskaffelser og kontrakt
 • Organisasjon og ledelse
 • Rolling stock
 • Management
 • Rail strategies
 • Organization and management

Ingvar Fleten

 • Rullende materiell
 • Anskaffelser og kontrakt
 • Prosjektledelse
 • CBTC
 • Rolling stock
 • Procurement and contract
 • Project management
 • CBTC

Ingmar Hemsen

 • Gule maskiner
 • Rullende materiell
 • Tillatelsesprosesser SJT
 • RAMS
 • Maintenance machines
 • Rolling stock
 • Approval processes, Norwegian Railway authorities
 • RAMS

Erlend Rehn

 • Rullende materiell
 • Kravspesifikasjoner
 • Anskaffelser og kontrakt
 • Teknisk prosjektledelse
 • Rolling stock
 • Technical specifications
 • Procurement and contracts
 • Technical project management

Christina Bjerke Lødding

 • HR
 • Rekruttering
 • Administrasjon
 • Økonomi
 • Human resources
 • Recruitment
 • Administration
 • Finance

Lars Mortvedt

 • Signalsystemer
 • Prosjektledelse
 • Vedlikehold
 • Kravspesifikasjoner
 • Signalling systems
 • Project management
 • Systems engineering
 • Requirement specifications

Lars Bengtsson

 • Rullende materiell
 • Vedlikeholdsoptimering
 • RAM
 • Verkstedsfasiliteter
 • Rolling stock
 • Vehicle maintenance
 • RAM
 • Workshop facilities

Eirik Wærn Bratland

 • Konkurranseutsetting
 • Anskaffelser og kontrakt
 • Rullende materiell
 • Prosjekt ledelse
 • Competetive tendering
 • Procurement and contract
 • Rolling stock
 • Project management

Fredrik Schumann

 • Sikkerhet
 • RAMS
 • Signalsystemer
 • Jernbaneinfrastruktur
 • Safety
 • RAMS
 • Signalling systems
 • Railway infrastructure

Dimitri Halseide

 • RAMS
 • Kvalitetssystemer
 • Signalsystemer
 • LCC
 • RAMS
 • Quality systems
 • Signalling systems
 • LCC

Ali Reza Rogha

 • RAMS
 • Signalsystemer
 • Rullende materiell
 • Vedlikehold
 • RAMS
 • Signalling systems
 • Rolling stock
 • Vehicle maintenance

Ole Johansen

 • Rullende materiell
 • Teknisk dokumentasjon og dokumentkontroll
 • RAM
 • Prosjektledelse
 • Rolling stock
 • Technical documentation and document control
 • RAM
 • Project management

Terje Sandhalla

 • Sikkerhetsledelse
 • Beredskap
 • Kvalitetssystem
 • Godkjenninglisens og sikkerhetssertifikat 
 • Safety management 
 • Emergency preparedness 
 • Quality systems 
 • Approval licences and safety certificate

Olav Johannes Deelstra

 • RAMS
 • Kvalitet
 • Jernbaneteknikk
 • Signalanlegg
 • RAMS
 • Quality
 • Railway technique
 • Signalling systems

Henning Brustad

 • Spesialist bremser og boggi
 • Test og inspeksjoner
 • Vedlikehold
 • Måleteknikk
 • Specialist breaks and bogie
 • Tests and inspections
 • Vehicle maintenance
 • Measuring technology

Trude Stokke

 • Kravverktøy og kravspesifikasjon
 • Kvalitetsystem
 • RAMS
 • Prosjektledelse
 • Requirements tool and requirement specification
 • Quality systems
 • RAMS
 • Project management

Tor-Egil Barsøe

 • Personalledelse
 • Prosjektledelse
 • Signalanlegg
 • Kvalitetstyring
 • Human relations management
 • Project management
 • Signalling systems
 • Quality systems

Atif Salman Saleem

 • Rullende materiell
 • ERTMS onboard
 • Elektronikk
 • Vedlikehold
 • Rolling stock
 • ERTMS onboard
 • Electrical systems
 • Maintenance

Marcus Marstrander

 • Anskaffelse rullende materiell
 • Mekanikk
 • Boggi og bremser
 • Kravspesifikasjon og myndighetskrav
 • Procurement Rolling stock
 • Technics
 • Bogies and brakes
 • Requirement specification and regulatory requirements