1.4.2024

Marcus Marstrander har startet hos oss

Med stolthet vil vi introdusere vårt siste tilskudd til go’-gjengen, Marcus Marstrander!

4.1.24

Marcus Marstrander has started working for us

With pride, we introduce our latest addition to the team, Marcus Marstrander!

Marcus har over flere år opparbeidet seg bred erfaring fra skinnegående transport.

Han har tidligere jobbet i Teknisk avdeling i Sporveien Trikken AS som fagansvarlig for mekanikk. Her har Marcus jobbet med tekniske problemstillinger, testing, myndighetskrav og utarbeidet teknisk regelverk for sporvogner. Hans ansvar omfattet også godkjenningsprosesser, avviksbehandling, kvalitetsoppfølging og kontinuerlig prioritering av oppgaver innenfor den tekniske avdelingen.

Marcus har også arbeidet med anskaffelse av nye trikker (SL18) innenfor fagområde «boggi og brems». Gjennom dette arbeidet, opparbeidet Marcus verdifull innsikt i kravspesifikasjoner, kontraktoppfølging, og gjennomføring av dynamiske typetester.

Det siste året har Marcus arbeidet som rådgiver i Prosjektgruppen Fornebubanen, hvor han har hatt ansvaret for metro- og utstyrsforvaltning for Fornebu base.

Marcus er utadvendt, positiv og pålitelig, strukturert og en positiv bidragsyter. Hans egenskaper og erfaringer gjør han til et ideelt tilskudd til som på alle måter vil passe godt inn i Team RailAdvice.

Over several years, Marcus has developed extensive experience within rail.

He has previously worked in the Technical Department at Sporveien Trikken AS as engineering responsible Mechanics. Marcus addressed technical issues, conducted testing, managed regulatory requirements, and developed technical regulations for trams.

His responsibilities also included approval processes, deviation management, quality control, and continuous prioritization of tasks within the technical department.

Marcus has also worked on the procurement of new trams (SL18) in the 'bogie and brakes' area. Through this work, Marcus gained valuable insights into requirement specifications, contract management, and the execution of dynamic type tests.

Over the past year, Marcus has worked as an advisor in the Fornebubanen Project Group, where he has been responsible for metro and equipment management for the Fornebu base.

Marcus is outgoing, positive and reliable, structured, and a positive contributor to the team. His qualities and experiences make him an ideal addition who will fit in well with Team RailAdvice in every way.

Flere nyheter

More news