Olav Johannes Deelstra

 • RAMS
 • Kvalitet
 • Jernbaneteknikk
 • Signalanlegg

Olav er utdannet sivilingeniør og hans spesialfelt er innen teknisk sikkerhet, RAMS og kvalitet. Olav har vært sjefsingeniør RAMS i et konsulentselskap og parallelt vært innleid til Bane NOR som RAMS-rådgiver på Follobaneprosjektet, delprosjekt signal.

Olav har lang erfaring fra RAMS og kvalitetsarbeid i store signalprosjekter.

Olav er genuint interessert i sikkerhetsfaget og har erfaring både fra entreprenør, prosjektering og byggherresiden, hvor han har jobbet med sikkerhet og kvalitet på ulike organisasjonsnivåer. Olav er flink til å koordinere og holde oversikt over komplekse systemer i en hektisk prosjekthverdag. Olav brenner for riktig kvalitet til riktig tid, og at RAMS skal være en integrert del av prosjektgjennomføringen.

Olav er alltid løsningsorientert, strukturert og effektiv i måten han arbeider på. Han er engasjert og en meget trivelig kollega som bidrar både faglig og sosialt.

Olav Johannes Deelstra

 • RAMS
 • Quality
 • Railway technique
 • Signalling systems

Olav holds an M.Sc. his specialty is in technical safety, RAMS and quality. Olav has been chief engineer RAMS in a consulting company and in parallel has been hired to Bane NOR as RAMS consultant on the Follo line project, subproject signal.

Olav have extensive experience with RAMS and quality work in large signalling projects.

Olav is genuinely interested in the safety subject and has experience from both contractor, engineering, and the client side, where he has worked with safety and quality at various organizational levels. Olav is good at coordinating and keeping track of complex systems in a hectic project. Olav is passionate about the right quality at the right time, and that RAMS should be an integral part of project prosecution.

Olav is always solution-oriented, structured and efficient in the way he works. He is committed and a very pleasant colleague who contributes both professionally and socially.

Karin Johansson

 • Rullende materiell
 • Prosjektledelse
 • Anskaffelser og kontrakt
 • Organisasjon og ledelse
 • Rolling stock
 • Management
 • Rail strategies
 • Organization and management

Ingvar Fleten

 • Rullende materiell
 • Anskaffelser og kontrakt
 • Prosjektledelse
 • CBTC
 • Rolling stock
 • Procurement and contract
 • Project management
 • CBTC

Ingmar Hemsen

 • Gule maskiner
 • Rullende materiell
 • Tillatelsesprosesser SJT
 • RAMS
 • Maintenance machines
 • Rolling stock
 • Approval processes, Norwegian Railway authorities
 • RAMS

Erlend Rehn

 • Rullende materiell
 • Kravspesifikasjoner
 • Anskaffelser og kontrakt
 • Teknisk prosjektledelse
 • Rolling stock
 • Technical specifications
 • Procurement and contracts
 • Technical project management

Christina Bjerke Lødding

 • HR
 • Rekruttering
 • Administrasjon
 • Økonomi
 • Human resources
 • Recruitment
 • Administration
 • Finance

Lars Mortvedt

 • Signalsystemer
 • Prosjektledelse
 • Vedlikehold
 • Kravspesifikasjoner
 • Signalling systems
 • Project management
 • Systems engineering
 • Requirement specifications

Lars Bengtsson

 • Rullende materiell
 • Vedlikeholdsoptimering
 • RAM
 • Verkstedsfasiliteter
 • Rolling stock
 • Vehicle maintenance
 • RAM
 • Workshop facilities

Eirik Wærn Bratland

 • Konkurranseutsetting
 • Anskaffelser og kontrakt
 • Rullende materiell
 • Prosjekt ledelse
 • Competetive tendering
 • Procurement and contract
 • Rolling stock
 • Project management

Fredrik Schumann

 • Sikkerhet
 • RAMS
 • Signalsystemer
 • Jernbaneinfrastruktur
 • Safety
 • RAMS
 • Signalling systems
 • Railway infrastructure

Dimitri Halseide

 • RAMS
 • Kvalitetssystemer
 • Signalsystemer
 • LCC
 • RAMS
 • Quality systems
 • Signalling systems
 • LCC

Ali Reza Rogha

 • RAMS
 • Signalsystemer
 • Rullende materiell
 • Vedlikehold
 • RAMS
 • Signalling systems
 • Rolling stock
 • Vehicle maintenance

Ole Johansen

 • Rullende materiell
 • Teknisk dokumentasjon og dokumentkontroll
 • RAM
 • Prosjektledelse
 • Rolling stock
 • Technical documentation and document control
 • RAM
 • Project management

Lars Berggren

 • RAMS
 • Signalsystemer, CBTC
 • Kravhåndtering og sikkerhetsstyring
 • Prosjektledelse
 • RAMS
 • Signalling Systems, CBTC
 • Requirement- and safety management
 • Project management

Tom Christian Arnulf

 • RAMS
 • Prosjektledelse
 • Signalsystemer
 • Jernbane-infrastruktur
 • RAMS
 • Project management
 • Signalling systems
 • Railway infrastructure

Terje Sandhalla

 • Sikkerhetsledelse
 • Beredskap
 • Kvalitetssystem
 • Godkjenninglisens og sikkerhetssertifikat 
 • Safety management 
 • Emergency preparedness 
 • Quality systems 
 • Approval licencesand safety certificate

Henning Brustad

 • Spesialist bremser og boggi
 • Test og inspeksjoner
 • Vedlikehold
 • Måleteknikk
 • Specialist breaks and bogie
 • Tests and inspections
 • Vehicle maintenance
 • Measuring technology

Trude Stokke

 • Kravverktøy og kravspesifikasjon
 • Kvalitetsystem
 • RAMS
 • Prosjektledelse
 • Requirements tool and requirement specification
 • Quality systems
 • RAMS
 • Project management

Ylva Olsson Furu

 • Prosjektledelse
 • Kontraktsstyring
 • Rullende materiell
 • Vedlikehold

 • Project management
 • Contract management
 • Rolling stock
 • Maintenance

Robin Reiten

 • RAMS
 • Sikkerhet
 • Jernbaneteknikk
 • Spor
 • RAMS
 • Quality
 • Railway Technology
 • Track super- and substructure

Tor-Egil Barsøe

 • Personalledelse
 • Prosjektledelse
 • Signalanlegg
 • Kvalitetstyring
 • Human relations management
 • Project management
 • Signalling systems
 • Quality systems