Trafikk og marked

Traffic and market

Med vår brede kunnskap til det norske jernbanemarkedet bidrar vi med rådgivning innen trafikk i Norge.

With our wide knowledge of the Norwegian railway market, we contribute with advice regarding traffic and the railway market in Norway.

Foto: Sporveien

Våre tjenester innen 

Trafikk og marked

Our services include

 • Trafikkavtaler
 • Organisasjon  
 • Markedsanalyser    
 • Kontrakter
 • Franchising contracts
 • Organization
 • Market analysis
 • Contracts

Vi har erfaring fra arbeid med avtaler og grensesnitt mellom ulike parter i bransjen inkludert;

 • operatører
 • vedlikehold
 • tilgangsavtaler
 • verksted
 • leie av kjøretøy
 • renhold

Våre kunder har benyttet vår kompetanse til markedsanalyser, benchmarking, anskaffelser, kontrakter, myndighetskontakt, organisering og strategier.

We have experience with contracts and interfaces between various parties in the railway industry including:

 • operator
 • maintenance
 • workshop access agreements
 • workshop
 • lease of rolling stock
 • cleaning

Our customers have used our expertise in market analysis, benchmarking, procurement, contracts, authority contact, organization and strategies.

Noen av våre rådgivere innen 

Trafikk og marked

Our advisors for 

Traffic and market

Eirik Wærn Bratland

 • Konkurranseutsetting
 • Anskaffelser og kontrakt
 • Rullende materiell
 • Prosjekt ledelse
 • Competetive tendering
 • Procurement and contract
 • Rolling stock
 • Project management

Lars Bengtsson

 • Rullende materiell
 • Vedlikeholdsoptimering
 • RAM
 • Verkstedsfasiliteter
 • Rolling stock
 • Vehicle maintenance
 • RAM
 • Workshop facilities

Lars Mortvedt

 • Signalsystemer
 • Prosjektledelse
 • Vedlikehold
 • Kravspesifikasjoner
 • Signalling systems
 • Project management
 • Systems engineering
 • Requirement specifications

Karin Johansson

 • Rullende materiell
 • Prosjektledelse
 • Anskaffelser og kontrakt
 • Organisasjon og ledelse
 • Rolling stock
 • Management
 • Rail strategies
 • Organization and management