Interimledelse – Management for hire

Management for hire

Vi har mange dyktige ansatte som kan tre inn i lederroller for kortere eller lengre perioder innen prosjekt, teknikk, vedlikehold, sikkerhet, RAMS og andre roller innen jernbane.

Våre tjenester innen 

Interimledelse – Management for hire

Our services include

 • Prosjektleder
 • Sikkerhetsleder
 • Vedlikeholdssjef
 • Project manager
 • Safety manager
 • Maintenance manager

Flere av våre rådgivere har lang erfaring fra ulike ledelsesposisjoner i jernbanebransjen for eksempel leder jernbaneteknikk, materiellsjef og vedlikeholdssjef.

Vi har utført interimledelse for våre kunder innen blant annet sikkerhet og vedlikehold.

Du definerer ditt behov; enten du trenger hjelp kun noen dager i måneden eller om du vil ha en komplett løsning. Vi hjelper deg med å finne den optimale løsningen.

We have many competent employees who can enter for shorter or longer periods in leadership roles within project, engineering, maintenance, safety, RAMS and other roles within railway.

Several of our advisers have extensive experience from various management positions in the railway industry, for example head of railway engineering, vehicle manager and maintenance manager.

We have performed interim management for our customers in areas such as safety and maintenance.

You define the need; whether you need help only a few days a month or if you want a complete solution. We help you to find the optimal solution.

Noen av våre rådgivere innen 

Interimledelse – Management for hire

Our advisors for 

Management for hire

Karin Johansson

 • Rullende materiell
 • Prosjektledelse
 • Anskaffelser og kontrakt
 • Organisasjon og ledelse
 • Rolling stock
 • Management
 • Rail strategies
 • Organization and management

Eirik Wærn Bratland

 • Konkurranseutsetting
 • Anskaffelser og kontrakt
 • Rullende materiell
 • Prosjekt ledelse
 • Competetive tendering
 • Procurement and contract
 • Rolling stock
 • Project management

Fredrik Schumann

 • Sikkerhet
 • RAMS
 • Signalsystemer
 • Jernbaneinfrastruktur
 • Safety
 • RAMS
 • Signalling systems
 • Railway infrastructure

Ingvar Fleten

 • Rullende materiell
 • Anskaffelser og kontrakt
 • Prosjektledelse
 • CBTC
 • Rolling stock
 • Procurement and contract
 • Project management
 • CBTC

Terje Sandhalla

 • Sikkerhetsledelse
 • Beredskap
 • Kvalitetssystem
 • Godkjenninglisens og sikkerhetssertifikat 
 • Safety management 
 • Emergency preparedness 
 • Quality systems 
 • Approval licences and safety certificate

Lars Mortvedt

 • Signalsystemer
 • Prosjektledelse
 • Vedlikehold
 • Kravspesifikasjoner
 • Signalling systems
 • Project management
 • Systems engineering
 • Requirement specifications

Tor-Egil Barsøe

 • Personalledelse
 • Prosjektledelse
 • Signalanlegg
 • Kvalitetstyring
 • Human relations management
 • Project management
 • Signalling systems
 • Quality systems