30.6.2023

Tor-Egil Barsøe ny seniorkonsulent

Vi er så heldige å ha fått med oss Tor-Egil Barsøe i vårt fantastiske team. Tor-Egil har lang erfaring med prosjektledelse, teknisk ledelse og personalledelse fra norsk industri, produksjon, jernbane og konsulentvirksomhet. Han har en god kombinasjon av ingeniør- og lederkompetanse og forstår kundens behov.

6.30.23

Tor-Egil Barsøe new senior consultant

Tor-Egil has joined our wonderful team at RailAdvice. Previously, Tor-Egil has extensive experience with project- and human relations management from the manufacturing- and the railway industry. He has a good combination of engineering and management skills and a good understanding of customer’s needs.

Hans erfaring spenner fra spesifikasjon og utvikling til test, produksjon og idriftsettelse. I tillegg har Tor-Egil god teknisk systemforståelse og kjenner godt til signalanlegg for jernbane og prosessen for å få godkjent nytt signalanlegg for drift i Norge.

Tor-Egil er strukturert og nøyaktig, han motiveres av utfordringer og jobber hardt og selvstendig for å nå de mål som er satt. I tillegg er han en trivelig kollega som bidrar både faglig og sosialt.

Tor-Egil experience spans form specifications and development to testing, production and commissioning. In addition, he has a good understanding of technical systems and is familiar with signaling systems for railway and the Norwegian approval process.

As a person, Tor-Egil is a structured and accurately person, where challenges give him motivation to work hard and get the job done correctly. He works independently to achieve the goals that has been set.

Flere nyheter

More news