7.9.2023

Ny milepæl i CBTC-prosjektet

En milepæl i CBTC prosjektet er nådd! Første pilot-tog type MX3000 ble den 4. september overlevert Siemens for installasjon av CBTC ombordutstyr og tilpassing til halvautomatisk fremføring.

9.7.23

New milestone in the CBTC project

In Sporveien, their CBTC project has reached a new milestone. The first pilot train of the MX3000 was delivered to Siemens on the 4th of September for the installation of CBTC onboard equipment and adaptation to semi-automatic performance.

MX3000

I tillegg til nye CBTC komponenter både under, inni og på tak, skal det installere 4,5km kabler, 46 nye releer, ny førerpult m.m. før en omfattende testperiode starter. Etter installasjon og test av to pilottog starter ombyggingen av resterende av de 115 togene om ca. ett år. MX3000 vil da kunne operere på både gammelt og nytt signalsystem i migrasjonsperioden.

RailAdvice er stolt og glad for å bistå Sporveien med kompetanse på rullende materiell og RAMS i dette spennende prosjektet!

In addition to the new CBTC components located under, inside, and on the roof, 4,5 kilometers of cables, 46 new relays, a new driver's desk, etc., will be installed before commencing an extensive testing phase. Following the installation and testing of two pilot trains, the conversion of the remaining 115 trains is scheduled to commence in approximately one year. During the migration period, the MX3000 will be capable of operating on both the old and new signal systems. RailAdvice takes great pride and is pleased to offer its expertise in rolling stock and RAMS to support Sporveien in this exciting project!

Flere nyheter

More news