7.9.2023

Ny milepæl i CBTC-prosjektet

En milepæl i CBTC prosjektet er nådd! Første pilot-tog type MX3000 ble den 4. september overlevert Siemens for installasjon av CBTC ombordutstyr og tilpassing til halvautomatisk fremføring.

9.7.23

MX3000

I tillegg til nye CBTC komponenter både under, inni og på tak, skal det installere 4,5km kabler, 46 nye releer, ny førerpult m.m. før en omfattende testperiode starter. Etter installasjon og test av to pilottog starter ombyggingen av resterende av de 115 togene om ca. ett år. MX3000 vil da kunne operere på både gammelt og nytt signalsystem i migrasjonsperioden.

RailAdvice er stolt og glad for å bistå Sporveien med kompetanse på rullende materiell og RAMS i dette spennende prosjektet!

Flere nyheter

More news