8.8.2023

Har du lyst til å påvirke fremtidens jernbane?

RailAdvice AS opplever økt etterspørsel av ressurser innen t-bane, trikk og jernbane og ønsker oss flere tekniske rådgivere. Vi ser etter deg som har 1-5 års erfaring innen jernbanebransjen eller nærliggende bransjer.

8.8.23

RailAdvice AS is experiencing increased demand for resources within metro, tram and rail and is looking for more technical advisors. We are looking for you who have 1-5 years of experience in the railway industry or related industries.

Vi bistår våre kunder med å utvikle fremtidens kjøretøy og infrastruktur, og har i dag mange oppdrag innen de mest spennende og fremtidsrettede jernbaneprosjektene. Tjenester som vi typisk leverer, er teknikk (som rullende materiell, signalanlegg og teknisk dokumentasjon), prosjekt og anskaffelser, RAMS, vedlikehold og kvalitet, markedsanalyser og interimledelse.

Dersom du ønsker å bidra til samfunnsnyttige prosjekt og en grønnere hverdag, kan dette være neste skritt i din karriere!

Søknader vurderes fortløpende. Dersom du synes dette virker interessant, bør du søke så snart som mulig.

Gå til vår annonse på Finn.no for å lese mer om hva vi søker etter: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=308721338

We assist our customers in developing the vehicles and infrastructure of the future, and currently have many projects within the most exciting and future-oriented railway projects. Services that we typically deliver are technology (such as rolling stock, signalling systems and technical documentation), projects and procurements, RAMS, maintenance and quality, market analysis and interim management.

If you want to contribute to socially beneficial projects and a greener everyday life, this could be the next step in your career!

Applications are assessed on an ongoing basis. If you find this interesting, you should apply as soon as possible.

Go to our advertisement on Finn.no to read more about what we are searching for: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=308721338

Flere nyheter

More news