8.9.2022

Studietur til Paris

I helgen var RailAdvice-teamet på sin årlige studietur. I år var vi i Paris og besøkte RATP, som blant annet både eier og drifter all offentlig kommunikasjon i Paris. Vi besøkte et av de største t-bane verkstedene, hvor vi fikk lære mye om t-banen og spesielt RATPs fremtidsambisjoner med batteridrift for skinnegående arbeidsmaskiner. Et lærerikt besøk hvor vi ble godt mottatt av RATP! Vi fikk også tid til å nyte mye god fransk mat og sightseeing i Paris.

9.8.22

Study tour to Paris

This weekend, the RailAdvice team went on their annual study tour. This year we travelled to Paris and visited RATP, which, among other things, both owns and operates all public transport in Paris. We visited one of the largest metro workshops, where we learned about the metro and especially RATP's future ambitions with battery operation for maintenance machines. Interesting learning and we were well taken care of by RATP! We also had some spare time for delicious French food and sightseeing in Paris.

Flere nyheter

More news