21.12.2021

Sporveien kjøper nytt signalsystem med CBTC-teknologi

RailAdvice gratulerer Sporveien med signering av kontrakt for leveranse av nytt signal og sikringssystem CBTC!

12.21.21

Sporveien procures new signalling system with CBTC technology

RailAdvice congratulates Sporveien with the signing contract for delivery of new signal and safety system CBTC!

RailAdvice’s konsulenter har hatt hovedansvar for integrasjonsløsninger i rullende materiell, både passasjertog og arbeidsmaskiner. RailAdvice er stolte av å ha bidratt til spesifikasjons- og evalueringsarbeidet som ledet fram til den omfattende kontrakten.

https://sporveien.com/inter/nyheter#/pressreleases/naa-kommer-neste-generasjons-t-bane-til-oslo-3150471

RailAdvice's consultants have had the main responsibility for integration of solutions in rolling stock, both passenger trains and track maintenance machines. RailAdvice is proud of having contributed to the specification and evaluation work that led to the comprehensive contract.

https://sporveien.com/inter/nyheter#/pressreleases/naa-kommer-neste-generasjons-t-bane-til-oslo-3150471

Flere nyheter

More news