13.9.2022

Robin Reiten har startet hos RailAdvice

Robin er utdannet byggingeniør med spesialisering innen teknisk planlegging av infrastruktur. Et valgfag i jernbaneteknikk var starten på en stor interesse for jernbaneinfrastruktur.

9.13.22

Robin Reiten new employee at RailAdvice

Robin has a bachelor’s degree in Civil Engineering and is specialized in technical planning of infrastructure. An elective course in railway engineering was the start of a great interest in railway infrastructure.

Bak seg har han 8 års erfaring innen jernbane, deriblant som assisterende byggeleder fra byggingen av Lørenbanen for Sporveien, som sporingeniør hos Bane NOR og senest som RAMS-rådgiver for Bybanen Utbygging.

Robin er kjent for å være en person som alltid er blid, dyktig og med gode samarbeidsevner.

Robin begynte hos oss 1. september, og er klar for nye spennende og utfordrende oppdrag.

Behind him, he has 8 years of experience in railways, including as assistant construction manager from the construction of Lørenbanen for Sporveien, as a track engineer at Bane NOR and most recently as RAMS advisor for Bybanen Utbygging.

Robin is known for being a person who is always cheerful, skilled and which has good co-working qualities.

Robin joined us on September 1st and is ready for new exciting and challenging assignments.

Flere nyheter

More news