12.5.2022

RAMS-rådgivere for Bane NOR

Gjennom vårt gode samarbeid med Bane NOR skal vi bistå med ytterligere støtte på RAMS-relaterte oppgaver i mindre og mellomstore utbyggingsprosjekter i Oslo-området.

5.12.22

RAMS advisors at Bane NOR

Through our good collaboration with Bane NOR, we will assist with additional support on RAMS-related tasks in small and medium-sized development projects in the Oslo area.

Foto: RailAdvice

Vår konsulent Trude Stokke skal nå bistå med RAMS-støtte i prosjektene sammen med seniorkonsulent Lars Berggren.

Trude kommer blant annet til å bistå i prosjektet med oppgradering av stasjon på Sørlandsbanen og prosjektet med nytt dobbeltspor på strekningen Åkersvika-Hamar. Dette prosjektet er en del av moderniseringen av Dovrebanen.

Befaring

Trude og Lars var en solfylt vårdag på befaring på Nittedal stasjon, hvor det nå jobbes med oppgradering av stasjonen. Her løftes en jernbanebro og gangbro på plass.

Foto: RailAdvice
Photo: RailAdvice

Our consultant Trude Stokke will assist in many of these projects together with senior consultant Lars Berggren.

Trude will mainly assist in the project of upgrading a station on Sørlandsbanen and a new double line on the section Åkersvika-Hamar. This project is part of the modernisation of the Dovre line.

Inspection

A sunny day in the spring, Trude and Lars were on an inspection at Nittedal station, where they do station upgrades. Here we can see a railway bridge and a bridge for pedestrians lifted into place.

Photo: RailAdvice

Flere nyheter

More news