23.3.2021

RailAdvice har flyttet inn i nye kontorlokaler

1. mars 2021 flyttet vi inn i nyoppussede kontorlokaler med supersentral beliggenhet på Stortorvet 5 i Oslo.

3.23.21

RailAdvice has moved into a new location

1st of May 2021 we moved into newly renovated office premises with a super central location on Stortorvet 5 in Oslo.

«Det er viktig for oss å ha sentralt beliggende kontor i umiddelbar nærhet til våre kunder, samt et trivelig samlingssted og arbeidsplass» sier en fornøyd administrasjonssjef Christina Lødding.

Vi fortsetter å følge retningslinjene fra regjeringen og viderefører hjemmekontor inntil videre, og gleder oss til å kunne bruke lokalene fullt ut og ikke minst ønske kunder og samarbeidspartnere velkommen til vårt nye kontor når det lar seg gjøre.

"It is important for us to have a centrally located office in the immediate vicinity of our customers, as well as a pleasant meeting and workplace," says a satisfied administration manager Christina Lødding.

We continue to follow the guidelines from the government and continue with home office until further notice, and we look forward to being able to fully use the premises and not least welcome customers and partners to our new office when possible.

Flere nyheter

More news