6.1.2021

Ole Johansen nyansatt i RailAdvice

Vi har gleden av å presentere vår nye seniorkonsulent som startet i RailAdvice i desember 2020.

1.6.21

Ole Johansen employed as senior consultant

We are happy to present our new senior consultant which started at RailAdvice in December 2020.

Ole Johansen har solid erfaring med vedlikeholds- og engineeringsdokumentasjon for rullende materiell, fra både anskaffelses- og ombyggingsprosjekter for rullende materiell med tverrfaglig samarbeid.

Han har gode kunnskaper om bruk av IT-verktøy og dokumenthåndteringssystemer, herunder strukturert dokumentasjon i XML og S-100D standard. I tillegg har Ole god forståelse av vedlikeholds styringsprosesser og RAMS arbeid. Han har også site erfaring fra Italia og Sveits.

Vi ønsker Ole varmt velkommen til vårt herlige team!

Ole has extensive experience with maintenance- and engineerings documentation for rolling stock., both from procurement and modification projects of rolling stock with interdisciplinary collaboration.

He has good knowledge of IT-tools and document management systems, including structured documentation in XML and according to the S-1000D standard. Ole has in addition a good understanding of maintenance management processes and RAMS' work. He has site experience from Italy and Switzerland.

We warmly welcome Ole to our team!

Flere nyheter

More news