17.8.2022

Olav Deelstra har startet hos RailAdvice

Seniorkonsulent Olav Deelstra har startet i RailAdvice, hvilket innebærer at vi styrker vår allerede brede RAMS-kompetanse.

8.17.22

Olav Deelstra has startet at RailAdvice

Senior consultant Olav Deelstra has started at RailAdvice, which means that we are strengthening our already broad RAMS expertise.

Olav begynte hos oss 8. august og starter med frisk mot etter noen måneder i pappaperm. Olav er utdannet Sivilingeniør, og hans spesialfelt er innen teknisk sikkerhet, RAMS, kvalitet og signalsystemer. Olav har arbeidet med jernbane siden 2015. Han har tidligere jobbet som konsulent/sjefingeniør RAMS i et konsulentselskap og vært innleid i nesten syv år til Bane NOR som RAMS- og kvalitetsrådgiver på Follobaneprosjektet.

Olav går rett ut i oppdrag som RAMS-rådgiver på CBTC-prosjektet hos Sporveien (i samarbeid med Rytec AS) og ser fram mot nye og spennende utfordringer.

Olav started August 8th and starts with fresh courage after a few months with paternity leave. Olav is a civil engineer, and his specialist field is in technical safety, RAMS, quality and signalling systems. Olav has worked with railways since 2015. He has previously worked as consultant/chief engineer RAMS in a consulting company and was employed for almost seven years by Bane NOR as a RAMS- and quality advisor on the Follobane project.

Olav is already signed up full time as a RAMS advisor on the CBTC project at Sporveien (in collaboration with Rytec AS) and looks forward to new and exciting challenges.

Flere nyheter

More news