11.5.2021

Henning Brustad ansatt som seniorkonsulent

1. mai 2021 styrket vi ytterligere vår ekspertise innenfor rullende materiell og ønsket Henning Brustad velkommen til oss.

5.11.21

Henning Brustad employed as senior consultant

1st of May 2021 we further strengthened our expertise within rolling stock and welcomed Henning Brustad!

Henning har gjennom 34 år innen rullende materiell opparbeidet seg inngående kunnskap om ulike typer lokomotiv, vogner, motorvognsett, gult materiell, trikker og t-banetog i Norge.  Henning er en av Norges få bremsespesialister. Han har også god kunnskap om boggier og hjul/skinneproblematikk, ERTMS on-board (ETCS) samt lang erfaring med måleteknikk og testing av rullende materiell.  Henning har jobbet som konsulent siden 2007 og er både engasjert, grundig og løsningsorientert.

Vi ønsker Henning varmt velkommen til RailAdvice!

Henning has with his 34 years of experience within Rolling stock gained in-depth knowledge of various types of locomotives, coaches, multiple unit trainsets, maintenance machines, trams, and metro trains in Norway.

Henning is one of Norway’s few brake specialists. He has also detailed knowledge of pneumatics, bogie, and wheel/rail problems, ERTMS on-board (ETCS) as well as long experience with measuring technology and testing of rolling stock. Henning is an experienced consultant and is committed, thorough and solution oriented.

We warmly welcome Henning to RailAdvice!

Flere nyheter

More news