21.12.2020

Forprosjekt neste generasjons T-banevogner

Sporveien forbereder seg for neste generasjon t-banevogner og vi på RailAdvice er så heldige at vi får bidra i forprosjekt for nye T-banevogner.

12.21.20

Pre-project for next generation metro cars

Sporveien is preparing for next generation metro cars, and we at RailAdvice are lucky to contribute to the pre-project.

RailAdvice er underleverandør til Rytec på dette spennedene oppdraget. Oppdraget består blant annet av å bistå i utarbeidelse av tekniske konsepter og krav som skal ligge til grunn for anskaffelsen. Seniorkonsulentene Ingvar Fleten og Erlend Rehn fra RailAdvice, som er engasjert i oppdraget, har lang erfaring fra anskaffelse av dagens t-banevogner MX3000. De nye t-banevognene skal trolig testes like grundig som forrige gang Erlend og Ingvar deltok i anskaffelse av t-banevogner.

Dagens t-banevogner har vært en suksess for både Sporveien og alle oss som kjører t-bane i hverdagen.

Vi på RailAdvice er stolte av å bli valgt som rådgiver til Sporveien i dette viktige og spennende prosjektet!

RailAdvice is a subcontractor to Rytec in this exciting assignment. The assignment consists, among other things, of assisting in the preparation of technical concepts and requirements that will form the basis for the procurement. The senior consultants Ingvar Fleten and Erlend Rehn from RailAdvice, who are involved in the assignment, have extensive experience from procuring the current MX3000 metro cars. The new metro cars will probably be tested as thoroughly as the last time Erlend and Ingvar participated in the procurement of metro cars.

Today’s metro cars has been a success both for Sporveien and all of us who travel with the metro in everyday life.

At RailAdvice, we are proud to be chosen as advisors to Sporveien in this important and exciting project!

Flere nyheter

More news