22.1.2021

Ny seniorkonsulent i RailAdvice

Ta vel imot vår erfarne seniorkonsulent, Tom Christian Arnulf!

1.22.21

New senior consultant at RailAdvice

Please welcome our new, but very experienced senior consultant, Tom Arnulf!

Tom startet hos RailAdvice 1. januar 2021. Han har en allsidig bakgrunn fra både industriell virksomhet og jernbane.

Han har gjennom de 10 siste årene jobbet som delprosjektleder RAMS med implementering og oppgradering av Thales signalanlegg for BaneNor. Herav tillatelsesprosesser mot Statens Jernbanetilsyn. 

I tillegg har Tom erfaring med ledelse, RAMS, signalprosjekter, energiforsyning, automatisering, prosessdatasystemer, produksjonsledelse og fabrikklayout, samt erfaring med innføring av RAMS/EN50126, ISO 9001 og LEAN prosjekter innen logistikk og produksjon.

Hjertelig velkommen til RailAdvice, Tom!

Tom started at RailAdvice 1st of January 2021. Tom has a versatile background from industrial business and railways.

For the past 10 years, he has worked as sub-project manager RAMS, with the implementation and upgrade of Thale's signalling system for Bane NOR. Here of which permit processes against the Norwegian Railway Inspectorate.

He has worked with management, RAMS, signal projects, energy supply, automation, process data systems, production management and factory layout. He has experience with introduction of RAMS / EN50126, ISO 9001 and LEAN projects within logistics and production.

We warmly welcome you to RailAdvice, Tom!

Flere nyheter

More news