12.2.2021

Lars Berggren ansatt som ny seniorkonsulent

Vi er glade for å ønske Lars Berggren velkommen hjem til Norge og til oss i RailAdvice.

2.12.21

Lars Berggren employed as senior consultant

We are happy to welcome Lars Berggren back home to Norway and to us at RailAdvice.

Lars startet hos oss 18. januar og har siden 2012 arbeidet med sikkerhetsstyring og prosjektledelse innen jernbaneinfrastruktur og rullende materiell. Han har kompetanse på alle tekniske fagområder innen jernbanedrift med hovedfokus på signal, og har erfaring fra flere store og komplekse jernbaneprosjekter i Norge, Australia og New Zealand.

Lars flyttet til Australia i 2018 og har vært engasjert i et flertall spennende prosjekter, blant annet som sikkerhetsleder for Melbournes CBTC prosjekt og som Independent Safety Assessor (ISA) for City Rail Link-prosjektet i Auckland.

Med sin erfaring vil Lars kunne styrke og utvikle mange norske prosjekter de kommende årene.

Vi ønsker Lars varmt velkommen!

18th of January 2021 Lars started working at RailAdvice. He has since 2012 worked with safety management and project management within railway infrastructure and rolling stock. He has good competence in all technical subjects within railway operations with main focus on signal and have experience from several large and complex railways in Norway, Australia and New Zealand.

Lars moved to Australia in 2018 and has been engaged in several exiting projects, such as security manager for Melbourne's CBTC project and as Independent Safety Assessor (ISA) for City Rail Link the project in Auckland.

Lars will with his experience strengthen and develop many Norwegian projects over the next coming years.

We warmly welcome Lars!

Flere nyheter

More news